roen

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative

Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All
Filename
explore subfolder image 2023
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 61 din 28.IV.2023 privind aprobarea depunerii proiectului Amplasarea a cincisprezece insule ecologice digitalizate in Videle in vederea solicitarii unei finantari nerambursabile...Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 60 din 28.IV.2023 privind aprobarea depunerii proiectului Amplasarea a patru insule ecologice supraterane compuse din cinci containere supraterane, in Videle in vederea solicitarii unei finantari ...Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 59 din 28.IV.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul I al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 58 din 28.IV.2023 privind derularea Programului privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla localDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 57 din 28.IV.2023 aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule destinate serviciilor funarare de pe raza orasului VideleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 56 din 28.IV.2023 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa, pe o perioada de 5 ani, a suprafetei disponibile de 0,2 ha teren arabil, situata in extravilanuDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 55 din 28.IV.2023 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,52 mp, situat in orasul Videle, T15, P356, str. FrasinulDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 54 din 28.IV.2023 privind acordarea unui madat special Primarului orasului Videle, reprezentant in AGA a ADI Teleormanul pentru a vota favorabil aprobarea Programului de reabilitare a retelelor de apa Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 53 din 28.IV.2023 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan, in suprafata de 450,51, situat in Videle, T15, P356, str. Frasinului, nr. 3Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 52 din 28.IV.2023 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Orasului Videle..Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 51 din 28. IV.2023 privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de Functii al SC Spitalul Orasenesc SRL VideleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 50 din 28. IV.2023 privind aprobarea schimbarii destinatiei spatiului comercial situat in Videle, str. Bancii, C32, din spatiu comercial cu destinatia de comercializare produse alimentare, in spatiu...Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 49 din 28.IV.2023 privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 123 din 2022 privind aprobarea burselor de merit, de studiu si de ajutor social, pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 48 din 28.IV.2023 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2023 (III)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 44 din 31.III.2023 privind modificarea si completarea HCL oras Videle nr. 80 din 22.08.2022, privind aprobarea documentatiei ...Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 47 din 31.III.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orasului VideleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 46 din 31.III.2023 privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan...Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 45 din 31.III.2023 privind aprobarea imputernicirii Primarului orasului Videle cu semnarea Actelor Notariale de ...Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 43 din 31.III.2023 privind stabilirea prin majorare cu 10 a salariilor de baza pentru personalul incadrat al Aparatului deDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 42 din 31.III.2023 privind aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuinte (prin indeplinirea prevederilor puctului ADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 41 din 31.III.2023 privind aprobarea depunerii proiectului Amplasarea a cinci insule ecologice digitalizate in Videle...Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 40 din 31.III.2023 privind aprobarea modificarii art. 1 la HCL 74 din 2022 privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 39 din 31.III.2023 privind aprobarea vanzarii cu plata in rate a unei locuite situate in orasul Videle, Ale FRE, nr. 2, BL. ANLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 38 din 31.III.2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 37 din 31.IV.2023 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2023 (II)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 34 din 28.II.2022 privind insusirea rapoartelor de evaluare si aprobarea unui schimb de terenuri intre Orasul Videle si Parohia Buna Vestire si Sfanta Sofia din orasul VideleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 35 din 28.II.2023 privind aprobarea executiei bugetului local al orasulu Videle la data de 31.XII.2023Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 36 din 28.II.2023 privind reactualizarea criteriilor de admitere la serviciile Centrului de ingrijire de zi pentru copiii provenind din familiile aflate in dificultate din orasul VideleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 32 din 28.II.2023 privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la HCL nr. 138 din 29.XII.2023 pentru vanzarea cu plata integrala a unei locuinte situate in orasul VideleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 26 din 28.II.2023 privind insusirea raportului de evaluare , aprobarea inchirierii prin atribuire directa,pe o perioada de 7 ani, a suprafetei disponibile de 4,839 ha păsune...Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 33 din 28.II.2023 privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada 01.03 - 01.VI.2023Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 30 din 28.II.2023 privind transformarea functiei publice de executie de referent, cls III, grad prof debutant din cadrul Comp ITL, in functie publica de referent, cls III, grad profesional asistentDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 28 din 28.II.2023 privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru anul 2023 pentru locuintele ANL si aprobarea cotei autoritatilor publice locale ()Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 29 din 28.II.2023 privind aprobarea indexarii chiriilor si a redeventei la imobile inchiriate si concesionate de orasul Videle, unor persoane fizice si juridice pentru anul 2023Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 31 din 28.II.2023 privind aprobarea completarii Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la HCL nr. 139 din 29.XII.2023 pentru vanzarea cu plata in rate a unei locuinte situate in orasul Videle..Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 27 din 28.II.2023 privind transformarea postului vacant de medic din cadrul SPAM de pe raza orasului Videle in post de medic specialist, in specialitatea medicina de familieDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 25 din 28.II.2023 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa, pe o perioada de 5 ani, a suprafetei disponibile de 0,2 ha de teren arabilDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 23 din 28.II.2023 privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 777,868 mp situat in extravilanul orasului Videle, Tarlaua 37, Parcela 416, avand numarul cadastral 27174Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 22 din 28.II.2023 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al SC SpItalul Orasenesc SRL VideleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 21 din 28.II.2023 privind aprobarea proiectului Dotarea si digitalizarea unitatilor de invatamant din orasul VideleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 17 din 31.I.2023 privind aprobarea Protocolului de Colaborare instr MMSS si UAT Oras VideleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 24 din 28.II.2023 privind constatatrea proprietatii asupra unui teren intravilan, in suprafata totala de 1291 mp, situat in oras Videle, str. Gladiolelor nr. 29 si includerea acestuia in domeniul privDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 20 din 28.II.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2022Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 19 din 28.II.2023 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2023 (I)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 6 din 31.I.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pe trimestrul IV al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 7 din 31.I.2023 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 8 din 31.I.2023 privind aprobarea Planului anual de actiuni ce se vor efectua lunar in anul 2023 pe raza orasului Videle cu beneficiarii L. 416 din 2021 privind venitul minim garantat...Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 9 din 31.I.2023 privind stabilirea normativelor de cheltuieli cu privire la cota de carburant pentru autovehiculele din dotarea parcului auto al Primariei Orasului Videle...Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 4 din 31.I.2023 privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru realizarea obiectivului de investitie - Modernizare strazi in orasul VideleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 3 din 31.I.2023 privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru realizarea obiectivului de investitie - Amenajare parcare, str. Republicii, nr. 25 bis, oras VidDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 5 din 31.I.2023 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul orasului Videle pentru anul 2023Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 2 din 31.I.2023 privind aprobarea modificarii HCL nr. 76 din 26.07. 2022, privind infiintarea si delegarea gestiunii prin licitatie a Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, in cadrul UAT VidDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 18 din 31.I.2023 privind aprobarea Proiectului Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati (Centrul Puzzle) si a indicatorilor tehnico-economici in vederea finantarii acestuia in cadrul PNRR - Componenta C13...Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 16 din 31.I.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PubliServ Videle SRL, judetul Teleorman, pentru anul 2023Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 15 din 31.I.2023 privind aprobarea vanzarii cu plata in rate a unei locuinte situate in orasul Videle, Alee. FRE, NR. 2, Bloc ANL... construita prin ANLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 14 din 31.I.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al SC Spitalul Orasenesc SRL VideleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 13 din 31.I.2023 privind completarea Anexei la HCL oras Videle nr. 160 din 29.XII.2022 privind stabilirea salariilor de baza pe anul 2023 pentru functiile publice si contractuale din cadrul ...Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 12 din 31.I.2023 privind aprobarea prelungirii contractului de management privind organizarea, conducerea si administrarea SC Spitalul Orasenesc SRL Videle, de catre...Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 11 din 31.I.2023 privind aprobarea Calendarului de Selectie pentru ocuparea functiei de Manager - persoana fizica al SC Spitalul Orasenesc SRL VideleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 1 din 31.I.2023 privind aprobarea bugetului general al orasului Videle si bugetului autofinantate pe anul 2023Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 10 din 31.I.2023 privind aprobarea revocarii HCL nr. 111 din 31.X.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii pe o perioada de 10 ani, aprobarea Documentatiei de atribuire penDownload Preceding File Preview the file

Attachments:
Download this file (Hotararea nr. 161 din 29.XII.2022 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Videle, judetul Teleorman, pentru anul 2023-2024.pdf)Hotararea nr. 161 din 29.XII.2022 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Videle, judetul Teleorman, pentru anul 2023-2024.pdf[ ]937 kB
Download this file (Hotararea nr. 160 privind stabilirea salariilor de baza pe anul 2023 pentru functiile publice si contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Videle si din institutiile....pdf)Hotararea nr. 160 privind stabilirea salariilor de baza pe anul 2023 pentru functiile publice si contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Videle si din institutiile....pdf[ ]1521 kB
Download this file (Hotararea nr. 159 29.XII.2022 privind mandatarea A.D.I. Teleormanul sa exercite in numele si pe seama unitatii administrativ teritoriale, atributiile, drepturile si obligatiile privind Delegarea Serviciului Public d.pdf)Hotararea nr. 159 29.XII.2022 privind mandatarea A.D.I. Teleormanul sa exercite in numele si pe seama unitatii administrativ teritoriale, atributiile, drepturile si obligatiile privind Delegarea Serviciului Public d.pdf[ ]904 kB
Download this file (Hotararea nr. 158 din 29.XII.2022 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din Aria de acoperire, judetul Telorman si acordarea unui mandat special domnului Primar ..pdf)Hotararea nr. 158 din 29.XII.2022 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din Aria de acoperire, judetul Telorman si acordarea unui mandat special domnului Primar ..pdf[ ]5437 kB
Download this file (Hotararea nr. 157 din 29.XII.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Primar Badanoiu Nicolae, reprezentant in A.G.A. a A.D.I Teleormanul, pentru aprobarea retragerii din Asociatie a UAT Comuna Malda.pdf)Hotararea nr. 157 din 29.XII.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Primar Badanoiu Nicolae, reprezentant in A.G.A. a A.D.I Teleormanul, pentru aprobarea retragerii din Asociatie a UAT Comuna Malda.pdf[ ]447 kB
Download this file (Hotararea nr. 156 din 29.XII.2022 privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei Contractului de Concesiune nr. 1756 din 31.01.2013 incheiat intre ACA Videle si Primaria orasului Videle.pdf)Hotararea nr. 156 din 29.XII.2022 privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei Contractului de Concesiune nr. 1756 din 31.01.2013 incheiat intre ACA Videle si Primaria orasului Videle.pdf[ ]413 kB
Download this file (Hotararea nr. 155 din 29.XII.2022 privind privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la HCL nr 43 din 29.05.2015 - Tabel Nominal cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroa.pdf)Hotararea nr. 155 din 29.XII.2022 privind privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la HCL nr 43 din 29.05.2015 - Tabel Nominal cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroa.pdf[ ]452 kB
Download this file (Hotararea nr. 154 din 29.XII.2022 privind transformarea a trei functii publice de executie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Videle, ca urmare a promovarii in grad profesional....pdf)Hotararea nr. 154 din 29.XII.2022 privind transformarea a trei functii publice de executie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Videle, ca urmare a promovarii in grad profesional....pdf[ ]722 kB
Download this file (Hotararea nr. 153 din 29.XII.2022 privind transformarea functiei publice de executie de inspector cls I, gr prof debutant din cadrul Comp Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, in functia publica de inspector, c.pdf)Hotararea nr. 153 din 29.XII.2022 privind transformarea functiei publice de executie de inspector cls I, gr prof debutant din cadrul Comp Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, in functia publica de inspector, c.pdf[ ]481 kB
Download this file (Hotararea nr. 152 din 29.XII.2022 privind stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati COMISIEI SOCIALE DE ANALIZA SI GRAFICUL CALENDAR DE LUCRU al acestei in vederea repartizarii locuintelor ANL, situate in or.pdf)Hotararea nr. 152 din 29.XII.2022 privind stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati COMISIEI SOCIALE DE ANALIZA SI GRAFICUL CALENDAR DE LUCRU al acestei in vederea repartizarii locuintelor ANL, situate in or.pdf[ ]828 kB
Download this file (Hotararea nr. 151 din 29.XII.2022 privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei Contractului de Comodat nr. 770 din 17.01.2013 incheiat intre OCPI Teleorman si Primaria orasului Videle.pdf)Hotararea nr. 151 din 29.XII.2022 privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei Contractului de Comodat nr. 770 din 17.01.2013 incheiat intre OCPI Teleorman si Primaria orasului Videle.pdf[ ]408 kB
Download this file (Hotararea nr. 150 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp, str Principala, nr. 49.pdf)Hotararea nr. 150 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp, str Principala, nr. 49.pdf[ ]16295 kB
Download this file (Hotararea nr. 149 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare,aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp, str. Fagului, 5.pdf)Hotararea nr. 149 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare,aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp, str. Fagului, 5.pdf[ ]11636 kB
Download this file (Hotararea nr. 148 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp ... str. Fagului, nr. 32.pdf)Hotararea nr. 148 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp ... str. Fagului, nr. 32.pdf[ ]11867 kB
Download this file (Hotararea nr. 147 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp ... str. Fagului, nr. 1.pdf)Hotararea nr. 147 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp ... str. Fagului, nr. 1.pdf[ ]11645 kB
Download this file (Hotararea nr. 146 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 1,00 ha..pdf)Hotararea nr. 146 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 1,00 ha..pdf[ ]6392 kB
Download this file (Hotararea nr. 145 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 1,9 ha. (1).pdf)Hotararea nr. 145 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 1,9 ha. (1).pdf[ ]6255 kB
Download this file (Hotararea nr. 144 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 2,73 ha.....pdf)Hotararea nr. 144 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 2,73 ha.....pdf[ ]6483 kB
Download this file (Hotararea nr. 143 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare,aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 1,5 ha....pdf)Hotararea nr. 143 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare,aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 1,5 ha....pdf[ ]6025 kB
Download this file (Hotararea nr. 142 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 2,9 ha.....pdf)Hotararea nr. 142 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 2,9 ha.....pdf[ ]5923 kB
Download this file (Hotararea nr. 141 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 2,69 ha....pdf)Hotararea nr. 141 din 29.XII.2022 privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 2,69 ha....pdf[ ]7379 kB
Download this file (Hotararea nr. 140 din 29.XII.2022 privind aprobarea modificarii HCL Videle nr. 85 din 14.12.2005 privind insusirea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafa de 498,64 mp....pdf)Hotararea nr. 140 din 29.XII.2022 privind aprobarea modificarii HCL Videle nr. 85 din 14.12.2005 privind insusirea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafa de 498,64 mp....pdf[ ]6985 kB
Download this file (Hotararea nr. 139 din 29. XII.2023 privind aprobarea vanzarii cu plata in rate a unor locuinte situate in orasul Videle, Ale. FRE, nr. 2, construite prin ANL.pdf)Hotararea nr. 139 din 29. XII.2023 privind aprobarea vanzarii cu plata in rate a unor locuinte situate in orasul Videle, Ale. FRE, nr. 2, construite prin ANL.pdf[ ]2467 kB
Download this file (Hotararea nr. 138 din 29.XII.2022 privind aprobarea vanzarii cu plata integrala a unor locuinte  situate in orasul Videle, Ale. FRE, nr. 2, construite prin ANL.pdf)Hotararea nr. 138 din 29.XII.2022 privind aprobarea vanzarii cu plata integrala a unor locuinte situate in orasul Videle, Ale. FRE, nr. 2, construite prin ANL.pdf[ ]2862 kB
Download this file (Hotararea nr. 137 din 23.XII.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023.pdf)Hotararea nr. 137 din 23.XII.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023.pdf[ ]4929 kB
Download this file (Hotararea nr. 136 din 23.XII.2023 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (XII).pdf)Hotararea nr. 136 din 23.XII.2023 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (XII).pdf[ ]2409 kB
Download this file (Hotararea nr. 134 privind aprobarea proiectului Reabilitare, modernizare si dotarea Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Orasenesc Videle....pdf)Hotararea nr. 134 privind aprobarea proiectului Reabilitare, modernizare si dotarea Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Orasenesc Videle....pdf[ ]2783 kB
Download this file (Hotararea nr. 135 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (XI).pdf)Hotararea nr. 135 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (XI).pdf[ ]3047 kB
Download this file (Hotararea nr. 133 din 28.XI.2022 privind transformarea unui post prin promovare, din functia de inspector de specialitate, gradul II in functia de inspector de specialitate grad I....pdf)Hotararea nr. 133 din 28.XI.2022 privind transformarea unui post prin promovare, din functia de inspector de specialitate, gradul II in functia de inspector de specialitate grad I....pdf[ ]566 kB
Download this file (Hotararea nr. 132 din 28.XI.2022 privind modificarea HCL oras Videle NR. 110 31.X.2022 privind aprobarea procedurii si continutului documentatiei de eliberare a Adeverintei privind edificarea constructiei....pdf)Hotararea nr. 132 din 28.XI.2022 privind modificarea HCL oras Videle NR. 110 31.X.2022 privind aprobarea procedurii si continutului documentatiei de eliberare a Adeverintei privind edificarea constructiei....pdf[ ]520 kB
Download this file (Hotararea nr. 131 din 28.XI.2022 privind desemnarea domnului Ciupageanu Ion, presedinte de sedinta pentru perioada 01.XII.2022 - 01,03,2023.pdf)Hotararea nr. 131 din 28.XI.2022 privind desemnarea domnului Ciupageanu Ion, presedinte de sedinta pentru perioada 01.XII.2022 - 01,03,2023.pdf[ ]353 kB
Download this file (Hotararea nr. 130 din 28.XI.2022 privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre MMSS si UAT Oras Videle....pdf)Hotararea nr. 130 din 28.XI.2022 privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre MMSS si UAT Oras Videle....pdf[ ]3568 kB
Download this file (Hotararea nr. 129 din 28.XI.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Popescu Valentin, Viceprimarul orasului Videle, reprezentant al....pdf)Hotararea nr. 129 din 28.XI.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Popescu Valentin, Viceprimarul orasului Videle, reprezentant al....pdf[ ]463 kB
Download this file (Hotararea nr. 128 din 28.XI.2022 privind avizarea Studiului de oportunitate, a Planului tarifar si analizei gradului de suportabilitate in cadrul SMID Teleorman....pdf)Hotararea nr. 128 din 28.XI.2022 privind avizarea Studiului de oportunitate, a Planului tarifar si analizei gradului de suportabilitate in cadrul SMID Teleorman....pdf[ ]1567 kB
Download this file (Hotararea nr. 127 din 28.XI.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Primar Badanoiu Nicolae reprezentant al C.L. oras Videle in A.G.A a...pdf)Hotararea nr. 127 din 28.XI.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Primar Badanoiu Nicolae reprezentant al C.L. oras Videle in A.G.A a...pdf[ ]572 kB
Download this file (Hotararea nr. 126 din 28.XI.2022 privind avizarea documentatiei privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PUBLISERV VIDELE SRL.pdf)Hotararea nr. 126 din 28.XI.2022 privind avizarea documentatiei privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PUBLISERV VIDELE SRL.pdf[ ]6651 kB
Download this file (Hotararea nr. 125 din 28.XI.2022 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 30.IX.2022.pdf)Hotararea nr. 125 din 28.XI.2022 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 30.IX.2022.pdf[ ]2927 kB
Download this file (Hotararea nr. 124 din 28.XI.2022 privind aprobarea modificarii HCL oras Videle, nr. 26 din 28.II.2022, privind aprobarea cuantumului chiriilor ....pdf)Hotararea nr. 124 din 28.XI.2022 privind aprobarea modificarii HCL oras Videle, nr. 26 din 28.II.2022, privind aprobarea cuantumului chiriilor ....pdf[ ]1069 kB
Download this file (Hotararea nr. 123 din 18.XI.2022 privind aprobarea burselor de merit, de studiu, de ajutor social, pentru elevii din unitatile de invatamant ....pdf)Hotararea nr. 123 din 18.XI.2022 privind aprobarea burselor de merit, de studiu, de ajutor social, pentru elevii din unitatile de invatamant ....pdf[ ]698 kB
Download this file (Hotararea nr. 122 din 18.XI.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (X).pdf)Hotararea nr. 122 din 18.XI.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (X).pdf[ ]3834 kB
Download this file (Hotararea nr. 121 din 31.10.2022 privind aprobarea Planului Anual de Investitii pe anul 2023 al SC Spitalul Orasenesc Videle.pdf)Hotararea nr. 121 din 31.10.2022 privind aprobarea Planului Anual de Investitii pe anul 2023 al SC Spitalul Orasenesc Videle.pdf[ ]1782 kB
Download this file (Hotararea nr. 120 din 31.10.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (IX).pdf)Hotararea nr. 120 din 31.10.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (IX).pdf[ ]2714 kB
Download this file (Hotararea nr. 119 din 31.10.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (VII).pdf)Hotararea nr. 119 din 31.10.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (VII).pdf[ ]3068 kB
Download this file (Hotararea nr. 118 din 31.10.2022 privind transformarea unui post prin promovare, din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical din cadrul Serviciului Public de Asistenta Medicala.pdf)Hotararea nr. 118 din 31.10.2022 privind transformarea unui post prin promovare, din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical din cadrul Serviciului Public de Asistenta Medicala.pdf[ ]1959 kB
Download this file (Hotararea nr. 117 din 31.10.2022 privind modificarea si completarea HCL oras Videle nr. 92 din 31.12.2020 privind reorganizarea Politiei Comunitare in Politia Locala a orasului Videle si aprobarea ROF.pdf)Hotararea nr. 117 din 31.10.2022 privind modificarea si completarea HCL oras Videle nr. 92 din 31.12.2020 privind reorganizarea Politiei Comunitare in Politia Locala a orasului Videle si aprobarea ROF.pdf[ ]1583 kB
Download this file (Hotararea nr. 116 din 31.10.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul al III-lea al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf)Hotararea nr. 116 din 31.10.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul al III-lea al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf[ ]2780 kB
Download this file (Hotararea nr. 115 din 31.10.2022 privind stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol la nivelul orasului Videle, judetul Teleorman.pdf)Hotararea nr. 115 din 31.10.2022 privind stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol la nivelul orasului Videle, judetul Teleorman.pdf[ ]3277 kB
Download this file (Hotararea nr. 114 din 31.10.2022  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru relizarea obiectivului -Construire garaje autospeciale.. la sediul ISU AD.pdf)Hotararea nr. 114 din 31.10.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru relizarea obiectivului -Construire garaje autospeciale.. la sediul ISU AD.pdf[ ]1554 kB
Download this file (Hotararea nr. 113 din 31.10.2022 privind lucrarile de racorduri si bransamentele la retelele publice de apa, canalizare, gaze, energie termica, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu....pdf)Hotararea nr. 113 din 31.10.2022 privind lucrarile de racorduri si bransamentele la retelele publice de apa, canalizare, gaze, energie termica, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu....pdf[ ]1329 kB
Download this file (Hotararea nr. 112 din 31. 10.2022 privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor in regim de inchiriere construite prin ANL.pdf)Hotararea nr. 112 din 31. 10.2022 privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor in regim de inchiriere construite prin ANL.pdf[ ]502 kB
Download this file (Hotararea nr. 111 din 31. 10.2022 privind aprobarea procedurii si continutului documentatiei de eliberare a adeverintei privind edificarea constructiei ....pdf)Hotararea nr. 111 din 31. 10.2022 privind aprobarea procedurii si continutului documentatiei de eliberare a adeverintei privind edificarea constructiei ....pdf[ ]5926 kB
Download this file (Hotararea nr. 110 din 31.10.2022  privind aprobarea procedurii si continutului documentatiei de eliberare a adeverintei privind edificarea constructiei pentru constructiile pentru care executia lucrarilor s-a realizat....pdf)Hotararea nr. 110 din 31.10.2022 privind aprobarea procedurii si continutului documentatiei de eliberare a adeverintei privind edificarea constructiei pentru constructiile pentru care executia lucrarilor s-a realizat....pdf[ ]5081 kB
Download this file (Hotararea nr. 109 din 18.X.2022 privind realizare sistem inteligent de management trafic in orasul Videle, judet Teleorman - PNRR, Componenta 10 - Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul v.pdf)Hotararea nr. 109 din 18.X.2022 privind realizare sistem inteligent de management trafic in orasul Videle, judet Teleorman - PNRR, Componenta 10 - Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul v.pdf[ ]10088 kB
Download this file (Hotararea nr. 108 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (VIII).pdf)Hotararea nr. 108 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (VIII).pdf[ ]3273 kB
Download this file (Hotararea nr. 107 din 18.X.2022 privind aprobarea programului activittilor, manifestarilor, competitiilor si actiunilor cultural-artistice, educative si de divertisment - recreere, propuse a se desfasura....pdf)Hotararea nr. 107 din 18.X.2022 privind aprobarea programului activittilor, manifestarilor, competitiilor si actiunilor cultural-artistice, educative si de divertisment - recreere, propuse a se desfasura....pdf[ ]522 kB
Download this file (Hotararea nr. 105 din 30.09.2022 privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului format din Cladire Centrala Termica in suprafata de 450 mp si teren aferent in suprafata de 1086 mp, situat in oras Videle, ....pdf)Hotararea nr. 105 din 30.09.2022 privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului format din Cladire Centrala Termica in suprafata de 450 mp si teren aferent in suprafata de 1086 mp, situat in oras Videle, ....pdf[ ]18416 kB
Download this file (Hotararea nr. 106 dim 30.09.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle, pe anul 2022 (VI).pdf)Hotararea nr. 106 dim 30.09.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle, pe anul 2022 (VI).pdf[ ]2364 kB
Download this file (Hotararea nr. 104 din 30.09.2022 privind transformarea functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat, tr,I, studii medii din cadrul Biroului Piata Videle al Directiei Economica, Piata si Admini (1).pdf)Hotararea nr. 104 din 30.09.2022 privind transformarea functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat, tr,I, studii medii din cadrul Biroului Piata Videle al Directiei Economica, Piata si Admini (1).pdf[ ]346 kB
Download this file (Hotararea nr. 101 din 30.09.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (V).pdf)Hotararea nr. 101 din 30.09.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (V).pdf[ ]2126 kB
Download this file (Hotararea nr. 103 din 30.09.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa, pe o perioada de 5 ani, a suprafetei disponibile de 2,27 ha de teren arabil , situata in extra.pdf)Hotararea nr. 103 din 30.09.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa, pe o perioada de 5 ani, a suprafetei disponibile de 2,27 ha de teren arabil , situata in extra.pdf[ ]11863 kB
Download this file (Hotararea nr. 102 din 30.09.2022 privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de Comodat nr. 19071 din 15.10.2017, incheiat intre Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman si orasul Videle, judetul .pdf)Hotararea nr. 102 din 30.09.2022 privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de Comodat nr. 19071 din 15.10.2017, incheiat intre Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman si orasul Videle, judetul .pdf[ ]240 kB
Download this file (Hotararea nr. 100 din 30.09.2022 privind aprobarea listei de prioritate a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin ANL.pdf)Hotararea nr. 100 din 30.09.2022 privind aprobarea listei de prioritate a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin ANL.pdf[ ]428 kB
Download this file (Hotararea nr. 99 din 14.09.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Primar Badanoiu Nicolae reprezentant in Adunarea Generala la A.D.I. Teleormanul , pentru a aproba Strategia...pdf)Hotararea nr. 99 din 14.09.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Primar Badanoiu Nicolae reprezentant in Adunarea Generala la A.D.I. Teleormanul , pentru a aproba Strategia...pdf[ ]503 kB
Download this file (Hotararea nr. 98 din 14.09.2022 privind desemnarea reprezentatilor C.L. Videle in cadrul C.E.A.C. la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Videle... anul scolar 2022-2023.pdf)Hotararea nr. 98 din 14.09.2022 privind desemnarea reprezentatilor C.L. Videle in cadrul C.E.A.C. la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Videle... anul scolar 2022-2023.pdf[ ]743 kB
Download this file (Hotararea nr. 97 din 14.09.2022 privind desemnarea reprezentatilor C.L. Videle in cadrul Consiliului de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Videle.. anul scolar 2022-2023..pdf)Hotararea nr. 97 din 14.09.2022 privind desemnarea reprezentatilor C.L. Videle in cadrul Consiliului de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Videle.. anul scolar 2022-2023..pdf[ ]772 kB
Download this file (Hotararea nr. 96 din 14.09.2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 44 din 29.04.2022 privind impozitele si taxele locale ....pdf)Hotararea nr. 96 din 14.09.2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 44 din 29.04.2022 privind impozitele si taxele locale ....pdf[ ]5154 kB
Download this file (Hotararea nr. 95 din 14.09.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (IV).pdf)Hotararea nr. 95 din 14.09.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (IV).pdf[ ]3327 kB
Download this file (Hotararea nr. 94 din 30.08.2022 privind desemnarea doamnei Tudose Elena Coca, presedinte de sedinta pentru perioada 01.09.2022 - 31.11.20222.pdf)Hotararea nr. 94 din 30.08.2022 privind desemnarea doamnei Tudose Elena Coca, presedinte de sedinta pentru perioada 01.09.2022 - 31.11.20222.pdf[ ]406 kB
Download this file (Hotararea nr. 93 din 30.08.2022 privind Insusirea Deciziei de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 54 din 30.12.2016 a Camerei de Conturi Teleorman.pdf)Hotararea nr. 93 din 30.08.2022 privind Insusirea Deciziei de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 54 din 30.12.2016 a Camerei de Conturi Teleorman.pdf[ ]3245 kB
Download this file (Hotararea nr. 92 din 30.08.2022 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si.sau de reprezentare a Orasului Videle, Primariei Orasului Videle, Consiliului Local al orasului V.pdf)Hotararea nr. 92 din 30.08.2022 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si.sau de reprezentare a Orasului Videle, Primariei Orasului Videle, Consiliului Local al orasului V.pdf[ ]500 kB
Download this file (Hotararea nr. 91 din 30.08.2022 privind acordarea unui mandat special ADIMD Teleorman, pentru desfasurarea procedurilor de achizitie publica privind delegarea prin concesiune a activitatii de colectare si transport.pdf)Hotararea nr. 91 din 30.08.2022 privind acordarea unui mandat special ADIMD Teleorman, pentru desfasurarea procedurilor de achizitie publica privind delegarea prin concesiune a activitatii de colectare si transport.pdf[ ]1003 kB
Download this file (Hotararea nr. 90 din 30.08.2022 privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la HCL 85 din 19.12.2013, aprobarea schimbarii destinatiei cabinetului medical de ginecologie situat in incinta Centrului Me.pdf)Hotararea nr. 90 din 30.08.2022 privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la HCL 85 din 19.12.2013, aprobarea schimbarii destinatiei cabinetului medical de ginecologie situat in incinta Centrului Me.pdf[ ]19241 kB
Download this file (Hotararea nr. 89 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 1.pdf)Hotararea nr. 89 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 1.pdf[ ]21044 kB
Download this file (Hotararea nr. 88 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 3.pdf)Hotararea nr. 88 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 3.pdf[ ]19911 kB
Download this file (Hotararea nr. 87 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Doc. de atribuire pentru licitatia publica ... 18,5 mp, str. Parculuii, nr. 10, parce.pdf)Hotararea nr. 87 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Doc. de atribuire pentru licitatia publica ... 18,5 mp, str. Parculuii, nr. 10, parce.pdf[ ]23327 kB
Download this file (Hotararea nr. 86 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, .pdf)Hotararea nr. 86 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, .pdf[ ]20961 kB
Download this file (Hotararea nr. 85 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, .pdf)Hotararea nr. 85 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, .pdf[ ]21067 kB
Download this file (Hotararea nr. 81 din 30.08.2022 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 30.06.2022.pdf)Hotararea nr. 81 din 30.08.2022 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 30.06.2022.pdf[ ]3047 kB
Download this file (Hotararea nr. 84 din 30.08.2022 privind transform. a functiei publice de executie de consilier, cls I, gr profesional debutant, din cadrul Comp. Protectia Mediului, in functia publica de consilier, cls I, gr pro.pdf)Hotararea nr. 84 din 30.08.2022 privind transform. a functiei publice de executie de consilier, cls I, gr profesional debutant, din cadrul Comp. Protectia Mediului, in functia publica de consilier, cls I, gr pro.pdf[ ]542 kB
Download this file (Hotararea nr. 82 din 30.08.2022 privind aprobarea ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru doamna Voicu Mioara, Videle, jud. Teleorman.pdf)Hotararea nr. 82 din 30.08.2022 privind aprobarea ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru doamna Voicu Mioara, Videle, jud. Teleorman.pdf[ ]464 kB
Download this file (Hotararea nr. 83 privind transformarea unui post, prin promovare din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitara.pdf)Hotararea nr. 83 privind transformarea unui post, prin promovare din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitara.pdf[ ]650 kB
Download this file (Hotararea nr. 80 din 22.08.2022 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico ec.indicatorilor tehnico ec actualiz si a devizului gen.devizului gen actualizat ..._.pdf)Hotararea nr. 80 din 22.08.2022 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico ec.indicatorilor tehnico ec actualiz si a devizului gen.devizului gen actualizat ..._.pdf[ ]14086 kB
Download this file (Hotararea nr. 79 din 26.07.2022 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022.pdf)Hotararea nr. 79 din 26.07.2022 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022.pdf[ ]699 kB
Download this file (Hotararea nr. 78 din 26.07.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf)Hotararea nr. 78 din 26.07.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf[ ]1797 kB
Download this file (Hotararea nr. 77 din 26.07.2022 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Videle, precum si ale institutiilor si serviciilor aflate in subord.pdf)Hotararea nr. 77 din 26.07.2022 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Videle, precum si ale institutiilor si serviciilor aflate in subord.pdf[ ]5482 kB
Download this file (Hotararea nr. 76 din 26.07.2022 privind modificarea si completarea HCL oras Videle nr. 67 din 28.06.2022 privind infiintarea si delegarea de gestiune prin licitatie a Serviciului public de gestionare a cainilor .pdf)Hotararea nr. 76 din 26.07.2022 privind modificarea si completarea HCL oras Videle nr. 67 din 28.06.2022 privind infiintarea si delegarea de gestiune prin licitatie a Serviciului public de gestionare a cainilor .pdf[ ]9731 kB
Download this file (Hotararea nr. 74 din 26.07.2022 privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL nr. 43 din 29.05.2015 - TABEL NOMINAL cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroalimentara.pdf)Hotararea nr. 74 din 26.07.2022 privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL nr. 43 din 29.05.2015 - TABEL NOMINAL cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroalimentara.pdf[ ]331 kB
Download this file (Hotararea nr. 75 din 26.07.2022 privind aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuinte (prin indeplinirea prevederilor punctului A din cadrul Criteriilor prevazute la Anexa1 HCL nr. 22 din 28.02.2022.pdf)Hotararea nr. 75 din 26.07.2022 privind aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuinte (prin indeplinirea prevederilor punctului A din cadrul Criteriilor prevazute la Anexa1 HCL nr. 22 din 28.02.2022.pdf[ ]849 kB
Download this file (Hotararea nr. 73 din 28.06.2022 privind Insusirera raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea documentatiei de atribuire pentru licitatia publica organizata in vederea inchirie.pdf)Hotararea nr. 73 din 28.06.2022 privind Insusirera raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea documentatiei de atribuire pentru licitatia publica organizata in vederea inchirie.pdf[ ]16145 kB
Download this file (Hotararea nr. 72 din 28.06.2022 privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL oras Videle nr. 43 din 29.05.2015 Tabel Nominal cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroa.pdf)Hotararea nr. 72 din 28.06.2022 privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL oras Videle nr. 43 din 29.05.2015 Tabel Nominal cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroa.pdf[ ]338 kB
Download this file (Hotararea nr. 71 din 28.06.2022 privind aprobarea Ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, Comuna Blejesti, judetul Teleorman.pdf)Hotararea nr. 71 din 28.06.2022 privind aprobarea Ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, Comuna Blejesti, judetul Teleorman.pdf[ ]270 kB
Download this file (Hotararea nr. 70 din 28.06.2022 privind aprobarea modificarii si completarii Anexei la HCL oras Videle nr. 142 din 29.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din Apa.pdf)Hotararea nr. 70 din 28.06.2022 privind aprobarea modificarii si completarii Anexei la HCL oras Videle nr. 142 din 29.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din Apa.pdf[ ]384 kB
Download this file (Hotararea nr. 69 din 28.06.2022 privind transformarea functiei publice de executie vacanta de inspector clasa 1, gr. profesional superior din Compariment IT , in functia publica de executie de inspector, clasa 1,.pdf)Hotararea nr. 69 din 28.06.2022 privind transformarea functiei publice de executie vacanta de inspector clasa 1, gr. profesional superior din Compariment IT , in functia publica de executie de inspector, clasa 1,.pdf[ ]290 kB
Download this file (Hotararea nr. 68 din 28.06.2022 privind transformarea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Evidenta Persoanelor, structura organizationala a Serviciului Pub.pdf)Hotararea nr. 68 din 28.06.2022 privind transformarea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Evidenta Persoanelor, structura organizationala a Serviciului Pub.pdf[ ]358 kB
Download this file (Hotarare nr. 67 din 28.06.2022 privind infiintarea si delegarea gestiunii prin licitatie a Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, in cadrul UAT oras Videle.pdf)Hotarare nr. 67 din 28.06.2022 privind infiintarea si delegarea gestiunii prin licitatie a Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, in cadrul UAT oras Videle.pdf[ ]17323 kB
Download this file (Hotararea nr. 66 din 30.05.2022 privind aprobarea modificarii art. 5 din HCL oras Videle nr. 83 din 23.08.2018 si actualizarea devizului general aferent documentatiei tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate .pdf)Hotararea nr. 66 din 30.05.2022 privind aprobarea modificarii art. 5 din HCL oras Videle nr. 83 din 23.08.2018 si actualizarea devizului general aferent documentatiei tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate .pdf[ ]1450 kB
Download this file (Hotararea nr. 65 din 30.05.2022 privind transformarea functiei publice de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Videle, in f.pdf)Hotararea nr. 65 din 30.05.2022 privind transformarea functiei publice de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Videle, in f.pdf[ ]382 kB
Download this file (Hotararea nr. 64 din 30.05.2022 privind desemnarea domnului Ciupageanu Ion, presedinte de sedinta pentru data de 01.06.2022-01.09.2022.pdf)Hotararea nr. 64 din 30.05.2022 privind desemnarea domnului Ciupageanu Ion, presedinte de sedinta pentru data de 01.06.2022-01.09.2022.pdf[ ]793 kB
Download this file (Hotararea nr. 63 din 30.05.2022 privind aprobarea Ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, Comuna Blejesti, judetul Teleorman.pdf)Hotararea nr. 63 din 30.05.2022 privind aprobarea Ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, Comuna Blejesti, judetul Teleorman.pdf[ ]304 kB
Download this file (Hotararea nr. 62 din 30.05.2022 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanelor oras Videle, judetul Teleorman.pdf)Hotararea nr. 62 din 30.05.2022 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanelor oras Videle, judetul Teleorman.pdf[ ]6861 kB
Download this file (Hotararea nr. 61 din 30.05.2022 privind stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati a Comisiei Sociale de Analiza si Graficul - Calendar de Lucru, al acesteia.pdf)Hotararea nr. 61 din 30.05.2022 privind stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati a Comisiei Sociale de Analiza si Graficul - Calendar de Lucru, al acesteia.pdf[ ]624 kB
Download this file (Hotararea nr. 60 din 30.05.2022 privind transmiterea in folosinta gratuita catre Distributie Oltenia SA prin contract de comodat a cotei de proprietate din reteaua publica de distributie rezultata din lucrarea Ext.pdf)Hotararea nr. 60 din 30.05.2022 privind transmiterea in folosinta gratuita catre Distributie Oltenia SA prin contract de comodat a cotei de proprietate din reteaua publica de distributie rezultata din lucrarea Ext.pdf[ ]1425 kB
Download this file (Hotararea nr. 59 din 30.05.2022 privind modificarea art 2 la HCL nr. 89 din 14.12.2005 privind insusirea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 133,58 mp, situat in orasul Videle, str. Parcului, nr..pdf)Hotararea nr. 59 din 30.05.2022 privind modificarea art 2 la HCL nr. 89 din 14.12.2005 privind insusirea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 133,58 mp, situat in orasul Videle, str. Parcului, nr..pdf[ ]340 kB
Download this file (Hotararea nr. 58 din 30.05.2022 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al orasului Videle, prevazut in Anexa V din HGR 1358 din 2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman.pdf)Hotararea nr. 58 din 30.05.2022 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al orasului Videle, prevazut in Anexa V din HGR 1358 din 2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman.pdf[ ]347 kB
Download this file (Hotararea nr. 57 din 30.05.2022 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 31.03 (1).pdf)Hotararea nr. 57 din 30.05.2022 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 31.03 (1).pdf[ ]1838 kB
Download this file (Hotararea nr. 56 din 25.05.2022 privind aprobarea modificarii si completarii HCL oOras BVidele nr. 50 din 28.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru realizarea obiec.pdf)Hotararea nr. 56 din 25.05.2022 privind aprobarea modificarii si completarii HCL oOras BVidele nr. 50 din 28.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru realizarea obiec.pdf[ ]332 kB
Download this file (Hotararea nr. 55 din 23.05.2022 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de Functii al SC Spitalul Orasenesc SRL Videle.pdf)Hotararea nr. 55 din 23.05.2022 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de Functii al SC Spitalul Orasenesc SRL Videle.pdf[ ]3313 kB
Download this file (Hotararea nr. 54 din 23.05.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (III).pdf)Hotararea nr. 54 din 23.05.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (III).pdf[ ]2142 kB
Download this file (Hotararea nr. 53 din 23.05.2022 privind acceptarea sponsorizarii si incheierea contractelor de sponsorizare dintre Orasul Videle, in calitate de beneficiar al sponsorizarii si persoane fizice si juridice in calit.pdf)Hotararea nr. 53 din 23.05.2022 privind acceptarea sponsorizarii si incheierea contractelor de sponsorizare dintre Orasul Videle, in calitate de beneficiar al sponsorizarii si persoane fizice si juridice in calit.pdf[ ]341 kB
Download this file (Hotararea nr. 52 din 23.05.2022 privind aprobarea situatiilor financiare ale SC Spitalul Orasenesc SRL Videle, la 31.12.2021.pdf)Hotararea nr. 52 din 23.05.2022 privind aprobarea situatiilor financiare ale SC Spitalul Orasenesc SRL Videle, la 31.12.2021.pdf[ ]10087 kB
Download this file (Hotararea nr. 51 din 23.05.2022 privind aprobarea programului activitatilor, manifestarilor, competitiilor si actiunilor cultural-sportive, aducative si de divertisment-recreere, propuse a se desfasura in primul s.pdf)Hotararea nr. 51 din 23.05.2022 privind aprobarea programului activitatilor, manifestarilor, competitiilor si actiunilor cultural-sportive, aducative si de divertisment-recreere, propuse a se desfasura in primul s.pdf[ ]421 kB
Download this file (Hotararea nr. 50 din 23.05.2022 privind desemnarea domnului Ciuoageanu Ion, presedinte de sedinta pentru data de 23.05.2022.pdf)Hotararea nr. 50 din 23.05.2022 privind desemnarea domnului Ciuoageanu Ion, presedinte de sedinta pentru data de 23.05.2022.pdf[ ]238 kB
Download this file (Hotararea nr. 49 din 29.IV.2022 privind aprobarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 28 din 30.03.2004 - TABEL NOMINAL cu redeventa lunara a terenurilor care vor fi concesionate pe str. Lipscani, poz. 12 si a Anexei nr (1).pdf)Hotararea nr. 49 din 29.IV.2022 privind aprobarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 28 din 30.03.2004 - TABEL NOMINAL cu redeventa lunara a terenurilor care vor fi concesionate pe str. Lipscani, poz. 12 si a Anexei nr (1).pdf[ ]303 kB
Download this file (Hotararea nr. 48 din 29.IV.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Primar Badanoiu Nicolae reprezentant in Adunarea Generala la ADI Teleormanul pentru a aproba modificarea Contractului de delegare a ge.pdf)Hotararea nr. 48 din 29.IV.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Primar Badanoiu Nicolae reprezentant in Adunarea Generala la ADI Teleormanul pentru a aproba modificarea Contractului de delegare a ge.pdf[ ]337 kB
Download this file (Hotararea nr. 47 din 29.IV.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimesctrul I al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf)Hotararea nr. 47 din 29.IV.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimesctrul I al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf[ ]1782 kB
Download this file (Hotararea nr. 46 din 29.IV.2022 privind revocarea HCL oras Videle nr. 138 din 29.XII.2021 privind constatarea proprietatii asupra unui teren intravilan in suprafata totala de 2032 mp, situat in oras Videle, str De.pdf)Hotararea nr. 46 din 29.IV.2022 privind revocarea HCL oras Videle nr. 138 din 29.XII.2021 privind constatarea proprietatii asupra unui teren intravilan in suprafata totala de 2032 mp, situat in oras Videle, str De.pdf[ ]320 kB
Download this file (Hotararea nr. 45 din 29.IV.2022 privind aprobarea schimbarii destinatiei spatiului comercial situat in Piata Agroalimentara Videle, str. Parcului, nr. 10, Parcela C8, , din spatiu comercial cu destinatia de come.pdf)Hotararea nr. 45 din 29.IV.2022 privind aprobarea schimbarii destinatiei spatiului comercial situat in Piata Agroalimentara Videle, str. Parcului, nr. 10, Parcela C8, , din spatiu comercial cu destinatia de come.pdf[ ]276 kB
Download this file (Hotararea nr. 44 din 29.IV.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023.pdf)Hotararea nr. 44 din 29.IV.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023.pdf[ ]295 kB
Download this file (Hotararea nr. 43 din 29.IV.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (II).pdf)Hotararea nr. 43 din 29.IV.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (II).pdf[ ]474 kB
Download this file (Hotararea nr. 42 din 29.IV.2022 privind modificarea HCL oras Videle nr. 20 din 19.I.2021, privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Videle.pdf)Hotararea nr. 42 din 29.IV.2022 privind modificarea HCL oras Videle nr. 20 din 19.I.2021, privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Videle.pdf[ ]406 kB

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 174 vizitatori și nici un membru online

©2023 Primăria Videle

Search