roen

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative

Attachments:
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orasului Videle, pentru perioada 2023-2028.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orasului Videle, pentru perioada 2023-2028.pdf[ ]13935 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan, in cadrul UAT Videle...pdf)Proiect de hotarare privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan, in cadrul UAT Videle...pdf[ ]15674 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind stabilirea prin majorare cu 10 a salariilor de baza pentru personalul incadrat al Aparatului de specialitate al....pdf)Proiect de hotarare privind stabilirea prin majorare cu 10 a salariilor de baza pentru personalul incadrat al Aparatului de specialitate al....pdf[ ]1340 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului videle pe anul 2023 (II).pdf)Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului videle pe anul 2023 (II).pdf[ ]3340 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind Modificare si completarea HCL oras Videle nr. 80 din 22.08.2022, privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor....pdf)Proiect de hotarare privind Modificare si completarea HCL oras Videle nr. 80 din 22.08.2022, privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor....pdf[ ]28593 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024.pdf)Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024.pdf[ ]2777 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii cu plata in rate a unei locuite situate in orasul Videle, Ale FRE, nr. 2, BL. ANL construita prin ANL.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii cu plata in rate a unei locuite situate in orasul Videle, Ale FRE, nr. 2, BL. ANL construita prin ANL.pdf[ ]8592 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 1 la HCL 74 din 2022 privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la HCL nr. 43 din 2015.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 1 la HCL 74 din 2022 privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la HCL nr. 43 din 2015.pdf[ ]2819 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuinte (prin indeplinirea prevederilor punctului A din cadrul ....pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuinte (prin indeplinirea prevederilor punctului A din cadrul ....pdf[ ]5970 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea imputernicirii Primarului orasului Videle cu semnarea Actelor Notariale de vanzare-cumparare a locuintelor ....pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea imputernicirii Primarului orasului Videle cu semnarea Actelor Notariale de vanzare-cumparare a locuintelor ....pdf[ ]1394 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului Amplasare a cinci insule ecologice digitalizate in Videle....pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului Amplasare a cinci insule ecologice digitalizate in Videle....pdf[ ]3691 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea rapoartelor de evaluare si aprobarea unui schimb de terenuri intre Orasul Videle si Parohia Buna Vestire si Sfanta Sofia din orasul Videle.pdf)Proiect de hotarare privind insusirea rapoartelor de evaluare si aprobarea unui schimb de terenuri intre Orasul Videle si Parohia Buna Vestire si Sfanta Sofia din orasul Videle.pdf[ ]29868 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de executie de referent, cls III, grad prof debutant din cadrul Comp ITL, in functie publica de referent, cls III, grad profesional asistent.pdf)Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de executie de referent, cls III, grad prof debutant din cadrul Comp ITL, in functie publica de referent, cls III, grad profesional asistent.pdf[ ]1222 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transformarea postului vacant de medic din cadrul SPAM de pe raza orasului Videle in post de medic specialist, in.pdf)Proiect de hotarare privind transformarea postului vacant de medic din cadrul SPAM de pe raza orasului Videle in post de medic specialist, in.pdf[ ]1096 kB
Download this file (Proiect de hotararea privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 31.XII.2022.pdf)Proiect de hotararea privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 31.XII.2022.pdf[ ]3144 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2023 (I).pdf)Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2023 (I).pdf[ ]6745 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind reactualizarea criteriilor de admitere la serviciile Centrului de ingrijire de zi pentru copiii provenind din familiile aflate in dificultate din orasul Videle.pdf)Proiect de hotarare privind reactualizarea criteriilor de admitere la serviciile Centrului de ingrijire de zi pentru copiii provenind din familiile aflate in dificultate din orasul Videle.pdf[ ]2370 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa, pe o perioada de 7 ani, a suprafetei de 4,839 ha.pdf)Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa, pe o perioada de 7 ani, a suprafetei de 4,839 ha.pdf[ ]9561 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind constatatrea proprietatii asupra unui teren intravilan, in suprafata totala de 1291 mp, situat in oras Videle, str. Gladiolelor nr. 29 si includerea acestuia in domeniul privat al or (1).pdf)Proiect de hotarare privind constatatrea proprietatii asupra unui teren intravilan, in suprafata totala de 1291 mp, situat in oras Videle, str. Gladiolelor nr. 29 si includerea acestuia in domeniul privat al or (1).pdf[ ]1372 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Dotarea si digitalizarea unitatilor de invatamant din orasul Videle.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Dotarea si digitalizarea unitatilor de invatamant din orasul Videle.pdf[ ]3753 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa, pe o perioada de 5 ani, a suprafetei disponibile de 0,2 ha de teren arabil (1).pdf)Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa, pe o perioada de 5 ani, a suprafetei disponibile de 0,2 ha de teren arabil (1).pdf[ ]7112 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada 01.03 - 01.VI.2023.pdf)Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada 01.03 - 01.VI.2023.pdf[ ]872 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind constatatrea proprietatii asupra unui teren intravilan, in suprafata totala de 1291 mp, situat in oras Videle, str. Gladiolelor nr. 29 si includerea acestuia in domeniul privat al orasul.pdf)Proiect de hotarare privind constatatrea proprietatii asupra unui teren intravilan, in suprafata totala de 1291 mp, situat in oras Videle, str. Gladiolelor nr. 29 si includerea acestuia in domeniul privat al orasul.pdf[ ]1372 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2022.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2022.pdf[ ]1244 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al SC SpItalul Orasenesc SRL Videle.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al SC SpItalul Orasenesc SRL Videle.pdf[ ]12230 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea indexarii chiriilor si a redeventei imobile inchiriate si concesionate de orasul Videle, unor persoane fizice si juridice pentru anul 2023.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea indexarii chiriilor si a redeventei imobile inchiriate si concesionate de orasul Videle, unor persoane fizice si juridice pentru anul 2023.pdf[ ]3491 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 777,868 mp situat in extravilanul orasului Videle, Tarlaua 37, Parcela 416, avand numarul cadastral 27174.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 777,868 mp situat in extravilanul orasului Videle, Tarlaua 37, Parcela 416, avand numarul cadastral 27174.pdf[ ]2956 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru anul 2023 pentru locuintele ANL si aprobarea cotei autoritatilor publice locale.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru anul 2023 pentru locuintele ANL si aprobarea cotei autoritatilor publice locale.pdf[ ]4251 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la HCL nr. 138 din 29.XII.2023 pentru vanzarea cu plata integrala a unei locuinte situate in orasul Videle..pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la HCL nr. 138 din 29.XII.2023 pentru vanzarea cu plata integrala a unei locuinte situate in orasul Videle..pdf[ ]8188 kB
Download this file (Proiect de hotararea privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru realizarea obiectivului de investitie - Amenajare parcare, str. Republicii, nr. 25 bis....pdf)Proiect de hotararea privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru realizarea obiectivului de investitie - Amenajare parcare, str. Republicii, nr. 25 bis....pdf[ ]20145 kB
Download this file (Proiect de hotarare aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru realizarea obiectivului de investitie - Modernizare strazi in orasul Videle.pdf)Proiect de hotarare aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru realizarea obiectivului de investitie - Modernizare strazi in orasul Videle.pdf[ ]26030 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pe trimestrul IV al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf)Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pe trimestrul IV al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf[ ]5938 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PubliServ Videle SRL, judetul Teleorman, pentru anul 2023.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PubliServ Videle SRL, judetul Teleorman, pentru anul 2023.pdf[ ]9410 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al SC Spitalul Orasenesc SRL Videle.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al SC Spitalul Orasenesc SRL Videle.pdf[ ]3757 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului de Selectie pentru ocuparea functiei de Manager - persoana fizica al SC Spitalul Orasenesc SRL Videle.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului de Selectie pentru ocuparea functiei de Manager - persoana fizica al SC Spitalul Orasenesc SRL Videle.pdf[ ]2110 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului de Selectie pentru ocuparea functiei de Manager - persoana fizica al SC Spitalul Orasenesc SRL Videle (1).pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului de Selectie pentru ocuparea functiei de Manager - persoana fizica al SC Spitalul Orasenesc SRL Videle (1).pdf[ ]2110 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind Aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de Functii al SC Spitalul Orasenesc Videle.pdf)Proiect de hotarare privind Aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de Functii al SC Spitalul Orasenesc Videle.pdf[ ]13006 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali cu handicap grav la nivelul orasului Videle pentru anul 2023.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali cu handicap grav la nivelul orasului Videle pentru anul 2023.pdf[ ]1062 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali cu handicap grav la nivelul orasului Videle pentru anul 2023 (1).pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali cu handicap grav la nivelul orasului Videle pentru anul 2023 (1).pdf[ ]1062 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni ce se vor efectua lunar in anul 2023 pe raza orasului Videle cu beneficiarii L. 416 din 2021 privind venitul minim garantat....pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni ce se vor efectua lunar in anul 2023 pe raza orasului Videle cu beneficiarii L. 416 din 2021 privind venitul minim garantat....pdf[ ]1961 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de management privind organizarea, conducerea si administrarea SC Spitalul Orasenesc SRL Videle, de catre....pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de management privind organizarea, conducerea si administrarea SC Spitalul Orasenesc SRL Videle, de catre....pdf[ ]1445 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre MMSS cu sediul in Bucuresti, ... si UAT Videle....pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre MMSS cu sediul in Bucuresti, ... si UAT Videle....pdf[ ]6317 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022.pdf[ ]2152 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii HCL nr. 111 din 31.X.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii pe o perioada de 10 ani, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitati.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii HCL nr. 111 din 31.X.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii pe o perioada de 10 ani, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitati.pdf[ ]3315 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii cu plata in rate a unei locuinte situate in orasul Videle, Ale. FRE, Nr. 2, Bl. ANL..construita prin ANL.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii cu plata in rate a unei locuinte situate in orasul Videle, Ale. FRE, Nr. 2, Bl. ANL..construita prin ANL.pdf[ ]9102 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind completarea Anexei la HCL oras Videle nr. 160 din 29.XII.2022 privind stabilirea salariilor de baza pe anul 2023 pentru functiile publice si contractuale din cadrul Aparatului de speciali.pdf)Proiect de hotarare privind completarea Anexei la HCL oras Videle nr. 160 din 29.XII.2022 privind stabilirea salariilor de baza pe anul 2023 pentru functiile publice si contractuale din cadrul Aparatului de speciali.pdf[ ]1843 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 4 la HCL nr. 64 din 28.06. 2022, privind infiintarea si delegarea gestiunii prin licitatie a Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, in cadrul UAT Videle....pdf)Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 4 la HCL nr. 64 din 28.06. 2022, privind infiintarea si delegarea gestiunii prin licitatie a Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, in cadrul UAT Videle....pdf[ ]1796 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transformarea a trei functii publice de executie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Videle, ca urmare a promovarii in grad profesional.pdf)Proiect de hotarare privind transformarea a trei functii publice de executie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Videle, ca urmare a promovarii in grad profesional.pdf[ ]1485 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pe anul 2023 pentru functiile publice si contractuale din cadrul Aparatului....pdf)Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pe anul 2023 pentru functiile publice si contractuale din cadrul Aparatului....pdf[ ]4123 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati COMISIEI SOCIALE DE ANALIZA SI GRAFICUL CALENDAR DE LUCRU al acestei in vederea repartizarii locuintelor ANL, situate in orasul Videle...pdf)Proiect de hotarare privind stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati COMISIEI SOCIALE DE ANALIZA SI GRAFICUL CALENDAR DE LUCRU al acestei in vederea repartizarii locuintelor ANL, situate in orasul Videle...pdf[ ]2262 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Videle, judetul Teleorman, pentru anul 2023-2024.pdf)Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Videle, judetul Teleorman, pentru anul 2023-2024.pdf[ ]5550 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind mandatarea ADI Teleormanul sa exercite in numele si pe seama UAT atributiile, drrepturile si obligatiile privind delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si canalizare.pdf)Proiect de hotarare privind mandatarea ADI Teleormanul sa exercite in numele si pe seama UAT atributiile, drrepturile si obligatiile privind delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si canalizare.pdf[ ]1664 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii cu plata integrala a unor locuinte situate in or Videle, Ale. FRE, nr. 2, construite prin ANL.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii cu plata integrala a unor locuinte situate in or Videle, Ale. FRE, nr. 2, construite prin ANL.pdf[ ]14074 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii cu plata in rate a unor locuinte situate in or Videle, Ale. FRE, nr. 2, construite prin ANL.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii cu plata in rate a unor locuinte situate in or Videle, Ale. FRE, nr. 2, construite prin ANL.pdf[ ]12639 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL Videle nr. 85 din 14.12.2005 privind insusirea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafa de 498,64 mp....pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL Videle nr. 85 din 14.12.2005 privind insusirea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafa de 498,64 mp....pdf[ ]1512 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei Contractului de Comodat nr. 770 din 17.01.2013 incheiat intre OCPI Teleorman si Primaria orasului Videle.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei Contractului de Comodat nr. 770 din 17.01.2013 incheiat intre OCPI Teleorman si Primaria orasului Videle.pdf[ ]3049 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la HCL nr 43 din 29.05.2015 - Tabel Nominal cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroalimentara Videle.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la HCL nr 43 din 29.05.2015 - Tabel Nominal cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroalimentara Videle.pdf[ ]2203 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Primar Badanoiu Nicolae, reprezentant in A.G.A. a A.D.I Teleormanul, pentru aprobarea retragerii din Asociatie a UAT Comuna Maldaieni.pdf)Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Primar Badanoiu Nicolae, reprezentant in A.G.A. a A.D.I Teleormanul, pentru aprobarea retragerii din Asociatie a UAT Comuna Maldaieni.pdf[ ]13483 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de executie de inspector cls I, gr prof debutant din cadrul Comp Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, in functia publica de inspector, cls I, gr prof .pdf)Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de executie de inspector cls I, gr prof debutant din cadrul Comp Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, in functia publica de inspector, cls I, gr prof .pdf[ ]1284 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp, str. Fagului, 5.pdf)Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp, str. Fagului, 5.pdf[ ]6129 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp ... str Principala, nr. 49.pdf)Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp ... str Principala, nr. 49.pdf[ ]7320 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp ... str. Fagului, nr. 32.pdf)Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp ... str. Fagului, nr. 32.pdf[ ]5976 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp ... str. Fagului, nr. 1.pdf)Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 450,51 mp ... str. Fagului, nr. 1.pdf[ ]5892 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 2,73 ha.....pdf)Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 2,73 ha.....pdf[ ]2049 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 2,69 ha....pdf)Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 2,69 ha....pdf[ ]1813 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 2,9 ha.....pdf)Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 2,9 ha.....pdf[ ]2353 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 1,5 ha.....pdf)Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 1,5 ha.....pdf[ ]2197 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 1,9 ha...pdf)Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 1,9 ha...pdf[ ]2461 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 1,00 ha...pdf)Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa pe o perioada de 5 ani a suprafetei disponibile de 1,00 ha...pdf[ ]2481 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (XI).pdf)Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (XI).pdf[ ]9583 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului -Reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Orasenesc Videle....pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului -Reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Orasenesc Videle....pdf[ ]4158 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PUBLISERV VIDELE SRL, judetul Teleorman, pe anul 2022.pdf)Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PUBLISERV VIDELE SRL, judetul Teleorman, pe anul 2022.pdf[ ]9028 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 20.IX,2022.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 20.IX,2022.pdf[ ]3361 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre MMSS si UAT Oras Videle.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre MMSS si UAT Oras Videle.pdf[ ]6021 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind avizarea studiului de oportunitate a Planului tarifar si analiza gradului de oportunitate in cadrul SMID Teleorman, Strategiei de contractare, Studiului de fundamentare....pdf)Proiect de hotarare privind avizarea studiului de oportunitate a Planului tarifar si analiza gradului de oportunitate in cadrul SMID Teleorman, Strategiei de contractare, Studiului de fundamentare....pdf[ ]7634 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transformarea unui post, prin promovare din functia de insp de specialitate, gr II, in in functia de insp de specialitate, gt. I din cadrul Compartimentului Protectia Mediului.pdf)Proiect de hotarare privind transformarea unui post, prin promovare din functia de insp de specialitate, gr II, in in functia de insp de specialitate, gt. I din cadrul Compartimentului Protectia Mediului.pdf[ ]1148 kB
Download this file (Proiect de hotararea privind modificarea HCL oras Videle, nr. 110 din 31.X.2022 privind aprobarea procedurii si continutului documentatiei de eliberare a adeverintei privind edificarea constructiei pentru ....pdf)Proiect de hotararea privind modificarea HCL oras Videle, nr. 110 din 31.X.2022 privind aprobarea procedurii si continutului documentatiei de eliberare a adeverintei privind edificarea constructiei pentru ....pdf[ ]1388 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Primar Nicolae Badanoiu, reprezentant al CL oras Videle in AGA a ADI Managementul Deseurilor Teleorman.pdf)Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Primar Nicolae Badanoiu, reprezentant al CL oras Videle in AGA a ADI Managementul Deseurilor Teleorman.pdf[ ]1250 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL oras Videle nr. 26 din 28.II.2022 privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru anul 2022 pentru locuintele ANL si aprobarea cotei autoritatii publice locale .pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL oras Videle nr. 26 din 28.II.2022 privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru anul 2022 pentru locuintele ANL si aprobarea cotei autoritatii publice locale .pdf[ ]1969 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind necesitatea desemnarii presedintelui de sedinta pentru perioada 01.XII.20022 - 28.II.2023.pdf)Proiect de hotarare privind necesitatea desemnarii presedintelui de sedinta pentru perioada 01.XII.20022 - 28.II.2023.pdf[ ]897 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de Investitii pe anul 2023 al SC Spitalul Orasenesc Videle.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de Investitii pe anul 2023 al SC Spitalul Orasenesc Videle.pdf[ ]3069 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii si continutului documentatiei de eliberare a adeverintei privind edificarea constructiei ....pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii si continutului documentatiei de eliberare a adeverintei privind edificarea constructiei ....pdf[ ]6707 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor in regim de inchiriere construite prin ANL.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor in regim de inchiriere construite prin ANL.pdf[ ]2099 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul al III-lea al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf)Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul al III-lea al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf[ ]5010 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii pe o perioda de 10 ani... luciului de apa in suprafata de 68,641 mp (HB912)....pdf)Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii pe o perioda de 10 ani... luciului de apa in suprafata de 68,641 mp (HB912)....pdf[ ]6763 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL oras Videle nr. 92 din 31.12.2020 privind reorganizarea Politiei Comunitare in Politia Locala a orasului Videle, si aprobarea Regulamentului de Organizare s.pdf)Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL oras Videle nr. 92 din 31.12.2020 privind reorganizarea Politiei Comunitare in Politia Locala a orasului Videle, si aprobarea Regulamentului de Organizare s.pdf[ ]4328 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru relizarea obiectivului -Construire garaje autospeciale.. la sediul ISU AD Ghica Teleorm.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru relizarea obiectivului -Construire garaje autospeciale.. la sediul ISU AD Ghica Teleorm.pdf[ ]3175 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (VII).pdf)Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (VII).pdf[ ]9668 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (IX).pdf)Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (IX).pdf[ ]3482 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind lucrarile de racorduri si bransamentele la retelele publice de apa, canalizare, gaze, energie termica, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu....pdf)Proiect de hotarare privind lucrarile de racorduri si bransamentele la retelele publice de apa, canalizare, gaze, energie termica, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu....pdf[ ]2657 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transformarea unui post prin promovare, din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical din cadrul Serviciului Public de Asistenta Medicala Scolara.pdf)Proiect de hotarare privind transformarea unui post prin promovare, din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical din cadrul Serviciului Public de Asistenta Medicala Scolara.pdf[ ]1244 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol la nivelul orasului Videle, judetul Teleorman.pdf)Proiect de hotarare privind stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol la nivelul orasului Videle, judetul Teleorman.pdf[ ]3647 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (VIII).pdf)Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (VIII).pdf[ ]6791 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind realizare sistem inteligent de management trafic in orasul Videle, judet Teleorman - PNRR, Componenta 10 - Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde....pdf)Proiect de hotarare privind realizare sistem inteligent de management trafic in orasul Videle, judet Teleorman - PNRR, Componenta 10 - Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde....pdf[ ]13076 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea programului activittilor, manifestarilor, competitiilor si actiunilor cultural-artistice, educative si de divertisment - recreere, propuse a se desfasura... (2).pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea programului activittilor, manifestarilor, competitiilor si actiunilor cultural-artistice, educative si de divertisment - recreere, propuse a se desfasura... (2).pdf[ ]2189 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului format din Cladire Centrala Termica in suprafata de 450 mp si teren aferent in suprafata de 1086 mp, situat in orasul Videle, strada Intrar.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului format din Cladire Centrala Termica in suprafata de 450 mp si teren aferent in suprafata de 1086 mp, situat in orasul Videle, strada Intrar.pdf[ ]19151 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa , pe o perioada de 5 ani, a suprafetei disponibile de 2,27 ha de teren arabil, situate in extravilanul....pdf)Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa , pe o perioada de 5 ani, a suprafetei disponibile de 2,27 ha de teren arabil, situate in extravilanul....pdf[ ]2070 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (VI).pdf)Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (VI).pdf[ ]4228 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (V).pdf)Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (V).pdf[ ]6447 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritate a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin ANL.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritate a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin ANL.pdf[ ]1804 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei Contractului de Comodat nr. 19071 din 15.10.2017, incheiat intre Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman si Primaria Orasului Videle.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei Contractului de Comodat nr. 19071 din 15.10.2017, incheiat intre Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman si Primaria Orasului Videle.pdf[ ]1127 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transformarea functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat, treapta I de studii medii din cadrul Birou Piata Videle al Directiei Economice, Piata si Administrativ in.pdf)Proiect de hotarare privind transformarea functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat, treapta I de studii medii din cadrul Birou Piata Videle al Directiei Economice, Piata si Administrativ in.pdf[ ]2632 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Primar Nicolae Badanoiu reprezentant in Adunarea Generala la A.D.I. Teleormanul pentru a aproba Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de al.pdf)Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Primar Nicolae Badanoiu reprezentant in Adunarea Generala la A.D.I. Teleormanul pentru a aproba Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de al.pdf[ ]21163 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 1 ....pdf)Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 1 ....pdf[ ]5586 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 3 ....pdf)Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 3 ....pdf[ ]5303 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, nr. 2 ....pdf)Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, nr. 2 ....pdf[ ]5382 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, nr. 1 ....pdf)Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, nr. 1 ....pdf[ ]5458 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transformarea unui post, prin promovare din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitara.pdf)Proiect de hotarare privind transformarea unui post, prin promovare din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitara.pdf[ ]929 kB
Download this file (Ptroiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 si a Anexei nr. 2 la HCL nr. 85 din 19.12.2013, aprobarea schimbarii destinatiei cabinelului medical de ginecologie situat in incinta Centrului Medica.pdf)Ptroiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 si a Anexei nr. 2 la HCL nr. 85 din 19.12.2013, aprobarea schimbarii destinatiei cabinelului medical de ginecologie situat in incinta Centrului Medica.pdf[ ]6479 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru doamna Voicu Mioara, str. Luncii, nr. 15, jud. Teleorman.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru doamna Voicu Mioara, str. Luncii, nr. 15, jud. Teleorman.pdf[ ]857 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transform. a functiei publice de executie de consilier, cls I, gr profesional debutant, din cadrul Comp. Protectia Mediului, in functia publica de consilier, cls I, gr profesional as (1).pdf)Proiect de hotarare privind transform. a functiei publice de executie de consilier, cls I, gr profesional debutant, din cadrul Comp. Protectia Mediului, in functia publica de consilier, cls I, gr profesional as (1).pdf[ ]967 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special ADI MD Teleorman, pentru desfasurarea procedurilor de achizitie publica privind delegarea prin concesiune a activitarii de colectare si transport separat de.pdf)Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special ADI MD Teleorman, pentru desfasurarea procedurilor de achizitie publica privind delegarea prin concesiune a activitarii de colectare si transport separat de.pdf[ ]2555 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 30.06.2022.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 30.06.2022.pdf[ ]2496 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si.sau de reprezentare a Orasului Videle, Primariei Orasului Videle, Consiliului Local al orasului Videle, pentr.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si.sau de reprezentare a Orasului Videle, Primariei Orasului Videle, Consiliului Local al orasului Videle, pentr.pdf[ ]5103 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada 01.09.2022 - 31.11.2022.pdf)Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada 01.09.2022 - 31.11.2022.pdf[ ]640 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind Modificarea si completarea HCL oras Videle nr. 67 din 28.06.2022 privind infiintarea si delegarea de gestiune prin licitatie a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan di.pdf)Proiect de hotarare privind Modificarea si completarea HCL oras Videle nr. 67 din 28.06.2022 privind infiintarea si delegarea de gestiune prin licitatie a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan di.pdf[ ]10513 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL nr. 4329.05.2015 - TABEL NOMINAL cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroalimentara a orasului Videle.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL nr. 4329.05.2015 - TABEL NOMINAL cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroalimentara a orasului Videle.pdf[ ]3624 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuinte (prin indeplinirea prevederilor punctului A din cadrul Criteriilor prevazute la Anexa1 HCL nr. 22 din 28.02.2022) si a Listei .pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuinte (prin indeplinirea prevederilor punctului A din cadrul Criteriilor prevazute la Anexa1 HCL nr. 22 din 28.02.2022) si a Listei .pdf[ ]3296 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind Modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Videle, precum si ale institutiilor si serviciilor aflate in subordinea Consiliul.pdf)Proiect de hotarare privind Modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Videle, precum si ale institutiilor si serviciilor aflate in subordinea Consiliul.pdf[ ]5762 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf)Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf[ ]3922 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022.pdf[ ]1492 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind Insusirera raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea documentatiei de atribuire pentru licitatia publica organizata in vederea inchirierii pe o per.pdf)Proiect de hotarare privind Insusirera raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea documentatiei de atribuire pentru licitatia publica organizata in vederea inchirierii pe o per.pdf[ ]17738 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Evidenta Persoanelor, structura organizationala a Serviciului Public Comunitar.pdf)Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Evidenta Persoanelor, structura organizationala a Serviciului Public Comunitar.pdf[ ]781 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Anexei la HCL oras Videle nr. 142 din 29.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din Aparatul de spe.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Anexei la HCL oras Videle nr. 142 din 29.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din Aparatul de spe.pdf[ ]1635 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea ajutorului financiar in valoare de 2000 lei pentru domneul Ciobanu V Ion, cu domiciliul in Videle.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea ajutorului financiar in valoare de 2000 lei pentru domneul Ciobanu V Ion, cu domiciliul in Videle.pdf[ ]1474 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL oras Videle nr. 43 din 29.05.2015 Tabel Nominal cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroalimentara di.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL oras Videle nr. 43 din 29.05.2015 Tabel Nominal cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroalimentara di.pdf[ ]7991 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind infiintarea si delegarea gestiunii prin licitatie a Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, in cadrul UAT oras Videle.pdf)Proiect de hotarare privind infiintarea si delegarea gestiunii prin licitatie a Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, in cadrul UAT oras Videle.pdf[ ]18647 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre Distributie Oltenia SA prin contract de comodat a cotei de proprietate din reteaua publica de distributie rezultata din lucrarea Extindere retea.pdf)Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre Distributie Oltenia SA prin contract de comodat a cotei de proprietate din reteaua publica de distributie rezultata din lucrarea Extindere retea.pdf[ ]2007 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind modificarea art. 2 la HCL nr. 89 din 14.12.2005, privind insusirea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 133,58 mp , situat in orasul Videle, str.Parcului, nr.16 bis si .pdf)Proiect de hotarare privind modificarea art. 2 la HCL nr. 89 din 14.12.2005, privind insusirea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 133,58 mp , situat in orasul Videle, str.Parcului, nr.16 bis si .pdf[ ]3407 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al orasului Videle, prevazut in Anexa V din HGR nr. 1358 2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum s.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al orasului Videle, prevazut in Anexa V din HGR nr. 1358 2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum s.pdf[ ]1943 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle, la 31.III.2021.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle, la 31.III.2021.pdf[ ]2224 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 5 din HCL oras Videle nr. 83 din 23.08.2018 si actualizarea devizului general aferent documentatiei tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate a obiectivul.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 5 din HCL oras Videle nr. 83 din 23.08.2018 si actualizarea devizului general aferent documentatiei tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate a obiectivul.pdf[ ]2916 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Videle, in functie publi.pdf)Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Videle, in functie publi.pdf[ ]807 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind necesitatea desemnarii presedintelui de sedinta pentru perioada 01.06.2022 - 01.09.2022.pdf)Proiect de hotarare privind necesitatea desemnarii presedintelui de sedinta pentru perioada 01.06.2022 - 01.09.2022.pdf[ ]557 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, Comuna Blejesti, judetul Teleorman.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, Comuna Blejesti, judetul Teleorman.pdf[ ]1944 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanelor oras Videle, judetul Teleorman.pdf)Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanelor oras Videle, judetul Teleorman.pdf[ ]13141 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati a Comisiei Sociale de Analiza si Graficul - Calendar de Lucru, al acesteia.pdf)Proiect de hotarare privind stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati a Comisiei Sociale de Analiza si Graficul - Calendar de Lucru, al acesteia.pdf[ ]1248 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii HCL oras Videle nr. 50 din 28.05.2021.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii HCL oras Videle nr. 50 din 28.05.2021.pdf[ ]1759 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Situatiilor Financiare anuale incheiate la data de 31.XII.2021, ale SC Spitalului Orasenesc Videle SRL.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Situatiilor Financiare anuale incheiate la data de 31.XII.2021, ale SC Spitalului Orasenesc Videle SRL.pdf[ ]11029 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale SC Spitalul Orasenesc SRL Videle.pdf)Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale SC Spitalul Orasenesc SRL Videle.pdf[ ]7201 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind acceptarea sposorizarii si incheierea contractelor de sponsorizare dintre orasul Videle, in calitate de beneficiar al sponsorizarii si persoane juridice, in calitate de sponsori....pdf)Proiect de hotarare privind acceptarea sposorizarii si incheierea contractelor de sponsorizare dintre orasul Videle, in calitate de beneficiar al sponsorizarii si persoane juridice, in calitate de sponsori....pdf[ ]1511 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle (III).pdf)Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle (III).pdf[ ]7093 kB

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 140 vizitatori și nici un membru online

©2023 Primăria Videle

Search