roen

Rezultat final concurs – 31.10.2023

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI VIDELE

 

JUDETUL TELEORMAN

 

COMISIA DE CONCURS

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul final

 

obţinut de candidaţi la concursul organizat la data de 31.10.2023- proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Evidenţa Persoanelor

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs¹

Funcţia publică

Punctaj proba scrisă

 

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultatul pentru ocuparea postului

1

18259

inspector, grad profesional debutant

62

94

156

Admis

 

2

18141

inspector, grad profesional debutant

40

-

40

Respins

 

 

 

 

 

¹Conform art. 67¹ din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

 

 

 

Afişat azi, 03.11.2023., ora 14.50

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului final, care se depune la registratura Primăriei Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul Teleorman.

 

 

 

Secretar comisie concurs

 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 101 vizitatori și nici un membru online

©2023 Primăria Videle

Search