roen

Rezultat selectie dosare concurs promovare grad- 30.10.2023- proba scrisa

 

 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI VIDELE

 

JUDETUL TELEORMAN

 

COMISIA DE CONCURS

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul

 

selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat la data de 30.10.2023- proba scrisă

 

 

 

 

 

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs¹

Funcţia publică

Rezultatul probei de selecţie a dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1

18097

inspector, clasa I, grad profesional principal

Admis

-

 

 

 

 

 

¹Conform art. 67¹ din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

 

 

 

Afişat azi ..23.10.2023.,

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, care se depune la registratura Primăriei Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul Teleorman.

 

 

 

 

 

Secretar comisie concurs

 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 98 vizitatori și nici un membru online

©2023 Primăria Videle

Search